INTERNATIONELLA OCH KVINNODAGEN 9/3

Dr. Edna Adan är grundare av Edna Adan University Hospital i Hargeisa, Somalia där bl.a. sköterskor och barnmorskor utbildas. Hör henne föreläsa om könsstympning av flickor och kvinnor. Något hon ägnat sitt liv åt att bekämpa. Den brittiska dokumentärfilmaren Sarah Winfield kommer också och visar sin film Through the Fire. En berättelsen om tre kvinnor som riskerar sina liv för att genomföra viktiga humanitära projekt i kriget och svältens Somalia. Drygt 140 miljoner flickor och kvinnor i världen uppskattas ha blivit könsstympade. I vissa länder upp till 97 procent. Beräkningar som Socialstyrelsen gjort visar att omkring 38 000 kvinnor i Sverige kan ha genomgått någon form av könsstympning innan de kommit till Sverige.

Internationella Föreningen anser att detta är ett väldigt angeläget ämne att ta upp på den Internationella kvinnodagen. Du är varmt välkommen!