Verksamhet

Vår verksamhet utgår ifrån stadgarna och bedrivs i enlighet med valda styrelsen beslut.